Tagrenovering - Tagmaling - Tagrensning - Tagrens                                                                                     www.favoretten.dk

tagrenovering

 

tag renovering

tagrensning

 

 

Velkommen til TN Tagrenovering

 

Vi er en virksomhed med speciale indenfor tagrenovering, tagmaling, tagrensning og skorstensrenovering.

 

Vores maalsaetning er at yde en god service, tage hensyn til miljoeet og sikre hoej kvalitet, samt soerge for altid, at indfri kundens oensker og overholde aftaler.

 

Dette sikres ved at bruge miljoe og kvalitets godkendte produkter, samt give sig tiden til at goere tingene ordentligt.

 

God fornoejelse med hjemmesiden.

 

 

Vi Tilbyder:Skiffer er en populær tagtype

 

 

Skift af knaekkede tagplader og rygninger

 

Skift og reparation af plasttag paa garager og udhuse

 

Udskiftning af skumklodser under rygning

 

Rensning og tjaering af tagpap tag

 

Rensning af tagrender

 

Rensning eller renovering af skorsten (laes mere om skorsten regler her)

 

Impraegnering af betongulve og fliser

 

Impraegnering af husfacader

 

Faeldning og beskaering af haek og traeer

 

Traebeskyttelse af hegn, terrasser, eller andet traevaerk med maling eller olie

 

Vask og rensning med hoejtryk paa alle overflader

 

Nedrivning, flytning eller anden mandskabsudlejning

 

 

Hvordan goer vi?

 

Tagvask og maling

 

Hvorfor rensning og maling af taget.VI kan ordne beskidte tagrender

 

Med aarene oedelaegges taget af regn, alger og mos, det giver taget en kedelig graa farve, samtidig opfugtes tagplader, hvilket kan resultere i fugt, paa undersiden. Opfugtning kan resultere i frostspraengning og yderligger nedbrydning af taget. Det er derfor vigtigt at vedligeholde taget, saa alger og mos ikke samles, og nedbrydningen bremses.

 

Et nyt tag er en stor udgift og også meget tidskrævende, en renovering med vask og maling kan oftest laves til ¼ af prisen, der er også mindre tidskrævende, med færre gener for kunden. Samtidigt skal du huske på, at et nyt tag ikke er mere modstands dygtigt over for alger og mos, end et renoveret.

 

Hvilke typer tagflader kan renoveres.

 

Alle tagflader kan renoveres, boelge og skiffer eternit, betontagsten, bitumtagpap og tage af rustbeskyttet staal er specielt holdbare og kan taale hoejtryksrensning og maling. Tegltage hvad enten de er glaseret eller matte, kan paa grund af deres skroebelige overflade, ikke taale hoejtryksrensningen, vi kan derfor kun tilbyde at algebehandle, disse typer tag. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du oensker mere information.

 

 

 

Eternit tag kan behandles

 

Har du et gammelt boelge eller skiffer eternit tag, fra foer 1984 er der en god chance for at pladerne er lavet med asbest. Disse plader er langt staerkere end dem du kan koebe nu, saa selvom de ser slidt og begroet ud, kan de nemt renses og faa en flot og holdbar overflade igen. Det kan derfor tit svare sig at faa lavet et check, kontakt os saa kommer vi, og giver et gratis eftersyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vask og rensning af tag.

 

 

Foerst gennemgaas taget for loese skruer og knaekkede plader, alle fejl, skader og mangler udbedres, efter aftale med kunden. Taget vaskes med hoejtryks bakke, hvorefter alle kanter samt overlapninger renses med staalboerste, til sidst skylles taget efter med rent vand. Alger, mos og loes maling er nu fjernet.

 

Alt slam opsamles og separeres i miljoegodkendte filterposer, og rent vand genbruges. Udhaeng, vinduer og facader rengoeres og taget algebehandles, for at undgaa ny begroning. Taget skal nu toerre og er saa klar til maling.

 

tagmaling

 

 

favoretten.dk © 2016 • Tagrenovering • Tagmaling • Tagrensning